[e][h]Sparta Gaming Club
Sparta logo.jpg
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quản lý:
G Ver
Đội trưởng:
Chim Sẻ Đi Nắng
Links
Facebook
Quá trình hoạt động
Thành lập:
01-10-2019

Sparta Gaming Club là club AOE thành lập năm 2019

Lịch sử hình thành

Sau mâu thuẫn với chủ quản GameTV, các thành viên chủ lực của team AOE lần lượt thông báo rời khỏi tổ chức này ngày trước thềm giải đấu Việt Nam Open 2019, tuy nhiên sau quá trình trao đổi hai bên đã thống nhất các thành viên vẫn mang tag GameTV đến ngày 30/9/2019 và giải đấu vẫn được diễn ra như lịch trình. Từ 01/10/2019, 8 thành viên team 1 và 2 của GameTV cùng một số kỹ thuật viên, bình luận viên đã thông báo chính thức rời khỏi GameTV và thành lập Sparta Gaming Club.

Các thành viên

2019

Thành tích 

Năm 2019

Hình ảnh

Sparta logo 2.jpg

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.