FANDOM[e][h]Star League 2016
2016 star league
League Information
Đơn vị tổ chức:
AOE Việt Nam
Nhà tài trợ:
XPJ
CGC
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
Playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-07-31
Players
Số lượng game thủ:
29

Vòng sơ loại AOE Star League 2016 được tổ chức nhằm chọn ra 7 game thủ tham gia vào vòng chung kết Star League 2016.

  • Thời gian:

- Mở đăng ký tham dự: 12/7/2016
- Chốt đăng ký: 25/7/2016
- Thi đấu sơ loại: 31/7/2016

  • Địa điểm thi đấu: Colosseum Gaming Center - 72 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫1,000,000 Gtv1 std Chipboy
Gold 1st ₫1,000,000 Hn std Hoàng Mai Nhi
Gold 1st ₫1,000,000 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
Gold 1st ₫1,000,000 Hn std Cam Quýt
Gold 1st ₫1,000,000 ThaiBinhlogo std Vô Thường
Gold 1st ₫1,000,000 Gtv1 std No1
Gold 1st ₫1,000,000 Skyredlogo std Quang GT

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A lrthread
1. Gtv1 std Chipboy 3-0-0 9-09p
2. Haiphong std Chip 2-0-1 6-46p
3. Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu 1-0-2 4-63p
4. Aoelogo std Bùi Trọng Hoàng 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Chipboy Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu
Chipboy Gtv1 std 3 0 Haiphong std Chip
Chipboy Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Bùi Trọng Hoàng
Chip Haiphong std 3 1 Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu
Chip Haiphong std 3 0 ThaiBinhlogo std Bùi Trọng Hoàng
Bùi Trọng Hoàng Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Nguyễn Trung Hiếu
Bảng B lrthread
1. Hn std HMN 3-0-0 9-19p
2. Hn std Xi Măng 2-0-1 6-56p
3. Aoelogo std U17 1-0-2 6-73p
4. Aoelogo std Bùi Trọng Thắng 0-0-3 1-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
HMN Hn std 3 1 Aoelogo std U97
HMN Hn std 3 0 Haiphong std Bùi Trọng Thắng
HMN Hn std 3 0 Hn std Xi Măng
U97 Aoelogo std 3 1 Aoelogo std Bùi Trọng Thắng
U97 Aoelogo std 2 3 Hn std Xi Măng
Bùi Trọng Thắng Aoelogo std 0 3 Hn std Xi Măng


Bảng C lrthread
1. ThaiBinhlogo std TBL 3-0-0 9-39p
2. Skyredlogo std Phương Tú 2-0-1 7-46p
3. Skyredlogo std Meomeo 1-0-2 5-73p
4. Aoelogo std Nguyễn Đình Hoàng 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Phương Tú Aoelogo std 3 1 Aoelogo std Ng Đình Hoàng
Phương Tú Aoelogo std 3 0 Skyredlogo std meomeo
Phương Tú Aoelogo std 1 3 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
Nguyễn Đình Hoàng Aoelogo std 1 3 Skyredlogo std meomeo
Nguyễn Đình Hoàng Aoelogo std 0 3 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
meomeo Skyredlogo std 2 3 ThaiBinhlogo std Tiểu Bạch Long
Bảng D lrthread
1. Skyredlogo std Yugi 3-0-0 9-19p
2. Hn std Tutj 2-0-1 7-56p
3. Aoelogo std Trần Ngọc Dương 1-0-2 5-63p
4. Aoelogo std Trần Đình Tính 0-0-3 0-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Yugi Skyredlogo std 3 0 Aoelogo std Trần Đình Tính
Yugi Skyredlogo std 3 0 Aoelogo std Trần Ngọc Dương
Yugi Skyredlogo std 3 1 Hn std Tutj
Tutj Hn std 3 0 Aoelogo std Trần Đình Tính
Tutj Hn std 3 2 Aoelogo std Trần Ngọc Dương
Trần Đình Tính Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Trần Ngọc Dương


Bảng E lrthread
1. ThaiBinhlogo std Gunny 3-0-0 9-39p
2. Hn std Quýt 2-0-1 8-46p
3. Aoelogo std Lê Đức Anh 1-0-2 4-63p
4. Aoelogo std Cao Văn Tài 0-0-3 1-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Cam Quýt Hn std 3 1 Aoelogo std Lê Đức Anh
Cam Quýt Hn std 3 0 Aoelogo std Cao Văn Tài
Cam Quýt Hn std 3 2 ThaiBinhlogo std Gunny
Gunny ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Lê Đức Anh
Gunny ThaiBinhlogo std 3 1 Aoelogo std Cao Văn Tài
Lê Đức Anh Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Cao Văn Tài
Bảng F lrthread
0. Hn std  3-0-0 9-19p
2. ThaiBinhlogo std Vô Thường 2-0-1 6-46p
3. Aoelogo std Nguyễn Chí Anh 1-0-2 4-73p
4. Aoelogo std Nguyễn Văn Sáng 0-0-3 2-90p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
Vô Thường ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Sáng
Vô Thường ThaiBinhlogo std 0 3 Hn std 
Vô Thường ThaiBinhlogo std 3 1 ThaiBinhlogo std Nguyễn Chí Anh
 Hn std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Sáng
 Hn std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Chí Anh
Nguyễn Văn Sáng Aoelogo std 3 2 Aoelogo std Nguyễn Chí Anh
Bảng G lrthread
1. Skyredlogo std Quang GT 4-0-0 12-412p
2. Gtv1 std No1 3-0-1 10-59p
3. Gtv1 std Truy Mệnh 2-0-2 8-66p
4. Aoelogo std Trần Đăng Khoa 1-0-3 4-93p
5. Aoelogo std Nguyễn Văn Đức 0-0-4 4-120p
Kết quả
31/07/2016 - 10:30 SGT
No1 Gtv1 std 3 1 Aoelogo std Trần Đăng Khoa
No1 Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức
No1 Gtv1 std 1 3 Skyredlogo std Quang GT
No1 Gtv1 std 3 1 Gtv1 std Truy Mệnh
Quang GT Skyredlogo std 3 2 Aoelogo std Trần Đăng Khoa
Quang GT Skyredlogo std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức
Quang GT Skyredlogo std 3 1 Gtv1 std Truy Mệnh
Truy Mệnh Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Trần Đăng Khoa
Truy Mệnh Gtv1 std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức
Trần Đăng Khoa Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Văn Đức

Playoffs

Loại trực tiếp
31/07/2016 - 13:30 SGT
Chipboy Gtv1 std 4 2 Hn std Xi Măng
HMN Hn std 4 0 Aoelogo std Phương Tú
TBL ThaiBinhlogo std 4 0 Hn std Tutj
Yugi Skyredlogo std 0 4 Hn std Quýt
Gunny ThaiBinhlogo std 3 4 ThaiBinhlogo std Vô Thường
 Hn std 1 4 Gtv1 std No1
Quang GT Skyredlogo std 4 0 Haiphong std Chip

Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.