FANDOM[e][h]Tân Mã Đường 新马堂
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1. Tân Mã Đường Nhân Ngoại Hữu Nhân 新马堂_人外有人

2. Tân Mã Đường Tinh Kì Bát 新马堂_星期捌

sở trường tiễn mã và lạc đà

3. Tân Mã Đường Chí Tôn 新马堂_至尊

4. Tân Mã Đường Hoa Anh Hùng 新马堂_哗英雄

5. Tân Mã Đường Tướng Quân 新马堂_将军 - Sở Hồn Tiểu Vương 楚魂_小王

sở trường tiễn mã. Giành Á quân ĐỒ Long cúp với Tân Mã ĐƯờng 2

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.