FANDOM[e][h]Tư Siêu 思超
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1.Tư Siêu Sơ Luyến 思超初恋 - Tư Siêu Phi Thành Vật Nhiễu 思超_非诚勿扰 - Tân Mã Đường Tình Nhân 新马堂_情仁 - Tân Mã Đường Triệu Hoán Tử Thần 新马堂_召唤死神- Đồ Long Kinh Thiên Động Địa 屠龙_惊天动地 - Đế Minh Đại Quyển 帝盟大圈

hạng 6 hàng khủng về lạc đà

toàn diện

vô địch Long Chiến Minh cúp lần 2. Á Quân Đồ Long cúp và NCM cúp vừa rồi.hạng 4 tại giải solo Tâm Vũ cup 2009 Người duy nhất hạ đc Long đần

2. Tư Siêu Mỹ Tịch 思超美夕 - JX Tiểu Bổn Cẩu JX_小笨狗

hạng 6 đứng đầu trong tứ đại ẩn giả

vô địch tâm vũ cúp 2009 sở trường tiễn mã và hỗn mã

3. Tư Siêu 55 思超55

4. Tư Siêu 77 思超77

5. Tư Siêu Tam Phong 思超三疯

6. Tư Siêu Sướng Tưởng 思超畅想

sở trường lạc đà, tiễn mã

7. Tư Siêu Phong Lưu Tình 思超_风流情

sở trường lạc đà và tiễn mã

8. Tư Siêu Phi Thường Liễu Đắc 思超_非常了得 - Đê Điều Đích Tiểu Mãnh Mã 低调的小猛马

9.Tư Siêu Tam Tiếu 思超_三笑

10. Tư Siêu LuckyStar

11. Tư Siêu eleven

12. Tư Siêu A Đào 思超_阿逃

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.