FANDOM


[e][h]Thái Bình Open V - 2016
2016 Thaibinh Open 5
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Dungcon Game Center
AOE.LENBAI.COM
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
SE playoffs
Prize pool:
60,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-04-23
Ngày kết thúc:
2016-04-24
Teams
Số lượng team:
13

Giải AOE Thái Bình Open V được tổ chức vào tháng 4/2016.

Thời gian & địa điểm thi đấu

  • Thời gian: 9h ngày 23 & 24 tháng 4 năm 2016.
  • Địa điểm thi đấu: Hicomi Gaming 46-48 đường Phan Bá Vành, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thành phần tham dự

13 team 44
Hn std Hoàng Mai Nhi Hn std Tutj Hn std VaneLove Hn std Cam Quýt
Gtv1 std CSDN Gtv1 std ChipBoy Gtv1 std No1 Gtv1 std Truy Mệnh
ThaiBinhlogo std TBL ThaiBinhlogo std Gunny ThaiBinhlogo std Hồng Anh ThaiBinhlogo std Vô Thường
Skyredlogo std Yugi Skyredlogo std meomeo Skyredlogo std BiBi Skyredlogo std hehe
Hn std Hn std Tễu Hn std TMT Hn std Xi Măng
Hn std Mỹ Đình ThaiBinhlogo std Việt BM ThaiBinhlogo std Tài Còi Aoelogo std Linda

Nội dung thi đấu

Nội dung Giải thưởng (VND) Team Vô địch Á quân Thứ ba
3vs3 Death Match 10,000,000 4 Gtv1 std GameTV Skyredlogo std Skyred Hn std Hà Nội
2vs2 Random 10,000,000 8 Skyredlogo std BiBi+hehe Gtv1 std CSDN+No1 Gtv1 std Chipboy+Truy Mệnh
4vs4 Random 10,000,000 13 Hn std Hà Nội 1 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1 Hn std Hà Nội 2
Aoelogo std Linda Club


Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.