FANDOM


[e][h]Thái Bình Open VI - 2017
2017 Thaibinh Open 6
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Zidli Việt Nam
FTP Telecom Thái Bình
Gametv.vn
Vectv.net
Máy tính Hải Anh Thái Bình
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
SE playoffs
Prize pool:
86,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-06-16
Ngày kết thúc:
2017-06-18
Những người chiến thắng
Teams
Số lượng team:
14

Giải AOE Thái Bình Open VI thể thức 2vs2 Shang thuần tiễn

  • Thời gian:

Vòng loại: 20h00-0h25 ngày 16 tháng 6 năm 2017;
Tứ kết - Bán kết: 10h30-13h00 ngày 17 tháng 6 năm 2017;
Chung kết: 13h30-15h40 ngày 18 tháng 6 năm 2017.

  • Địa điểm thi đấu: Khách Sạn Kim Long - 368 Lý Bôn - Thành phố Thái Bình

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫16,700,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh+Truy Mệnh
Silver 2nd ₫10,000,000 Hn std HMN+Vanelove
SF 3rd-4th ₫5,000,000 Gtv1 std CSDN+No1
Hn std Tễu+Xi Măng

Setting

2VS2 SHANG thuần tiễn
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thành phần tham dự

14 cặp
Gtv1 std CSDN+No1 Skyredlogo std Yugi+hehe Hn std Vanelove+HMN ThaiBinhlogo std Truy Mệnh+Hồng Anh
Gtv1 std Chipboy+KĐK Skyredlogo std Beo+Hoàng CN Hn std Cam Quýt+Tutj ThaiBinhlogo std Việt BM+Tịnh Văn
Bibi std TMT+ Hn std Tễu+Xi Măng ThaiBinhlogo std Hải Sẹo+Trung Sẹo
Bibi std BiBi+Gunny Hn std Nhất+Lâm ThaiBinhlogo std Công 9x+Vô Thường

Kết quả

Vòng bảng

TBopen6 22shang

Playoffs

Tứ kết (BO5)
Hn std XM+Tễu
3
Gtv1 std CSDN+No1
3
Bán kết (BO7)
Hn std XM+Tễu
0
Gtv1 std CSDN+No1
3
Chung kết (BO9)

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.