FANDOM


Bố cục

Bố cục của 1 trang tin cho một giải đấu bao gồm các mục sau

 • Header: áp dụng cho hệ thống giải đấu, ví dụ như Miền Bắc hay Hà Nội mở rộng
 • Infobox: thông tin chung nhất về giải đấu
 • Prize pool: Danh sách những người, team chiến thắng
 • TeamRoster (hoặc Teamcard): Thành phần nhân sự các team tham gia
 • Tiến trình vòng loại/ vòng bảng (nếu có)
 • Tiến trình vòng loại trực tiếp
 • Thông tin các kênh lưu video, VODs, quay phát - stream
 • Trích dẫn nguồn, liên kết

Ví dụ bạn có thể tham khảo Miền Bắc/2015 có đầy đủ các mục trên.

Hệ thống Icon của các giải đấu Template:LeagueIconSmall

Header

Về cơ bản, là tạo 1 tab thể hiện tất cả các mùa (season) đã diễn ra trong hệ thống giải đó, ví dụ như giải Miền Bắc đến năm 2015 đã có 8 lần tổ chức

Để khai báo một Header như vậy, bạn làm theo quy trình sau

1. Lập trang của hệ thống giải đấu

ví dụ: Miền Bắc

2. Lập template: Navbox của giải đấu

Cú pháp đặt tên: Tên giải đấu Navbox

Ví dụ: Mienbac Navbox -> Template:Mienbac_Navbox

Sau đó nhập Các thông tin vào Navbox giống Navbox của Miền Bắc

Lưu ý:

 • Với những giải tổ chức theo năm thì tên trang là Tên hệ thống giải/Năm tổ chức, ví dụ Miền Bắc/2008, Miền Bắc/2010...

Nếu những giải tổ chức nhiều lần trong một năm thì sẽ đánh số theo số thứ tự, ví dụ Netviet/1, Netviet/2, Netviet/3...

Trang này sẽ là trang chính của giải, chứa tất cả thông tin cơ bản nhất của giải đấu. Hai trang dưới đây để bổ sung thêm thông tin

 • Với những giải có vòng bảng, vòng sơ loại thì địa chỉ sẽ là Tên giải/Qualifiers, ví dụ: Miền Bắc/2015/Qualifiers
 • Với những giải có loại trực tiếp thì địa chỉ sẽ là Tên giải/Playoff, ví dụ: Miền Bắc/2015/Playoff

3. Sử dụng: tại các trang tin của giải đấu, chèn dòng sau lên đầu trang. Khi trang được load thì dòng đó sẽ đưa navbox của giải đấu lên đầu tiên

Cú pháp {{DISPLAYTITLE:Tên của giải}}{{Tên template Navbox của hệ thống giải}}<br />

Ví dụ: {{DISPLAYTITLE:Miền Bắc lần 8 2015}}{{Mienbac Navbox}}<br />

Nhập Infobox

Cú pháp nhập bạn xem tại Template:Infobox_league

Ví dụ trong Miền Bắc lần 8

{{DISPLAYTITLE:Miền Bắc lần 8 2015}}{{Mienbac Navbox}}<br />
{{Infobox league
|name=Miền Bắc lần 8
|image=2015_Mien_Bac_8.jpg
|organizer=[http://aoevietnam.org/ aoeVN]
|valvepremier=true
|liquipediatier=Premier
|sponsor=[http://aoevietnam.org/ aoeVN]
|country=Vietnam
|type=Offline
|patch=RoR 1.0
|format=Vòng bảng<br />SE playoffs
|sdate=2015-06-21
|edate=2015-06-22
|website=
|prizepool=20,000,000 VND
|teamfirst=hn
|teamsecond=vp
|teamthird=gtv
|teamthird2=hadong
|team_number=21
}}

Prize Pool

Bạn nhập cú pháp theo hướng dẫn tại Template:Prize_pool_slot

Ví dụ với giải Miền Bắc lần 8

{{prize pool start}}
{{prize pool slot|place=1 |vndprize=10,000,000 |hn1}}
{{prize pool slot|place=2 |vndprize=5,000,000 |vp }}
{{prize pool slot|place=3-4 |vndprize=3,000,000 
|hadong yugi
|hngtv }}
{{Prize pool end}}

Setting

Bạn nhập thể thức của giải đẩu

Ví dụ với giải Tứ hùng 2010

== Setting ==
<pre>
ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random
</pre>

TeamRoster

(Từ 4/9/2015, đội hình thi đấu của team sẽ sử dụng TeamRoster thay thế cho TeamCard)

Bạn nhập cú pháp theo hướng dẫn tại Template:TeamRoster

ví dụ một team trong giải miền Bắc

{{TeamRoster
|team=Nghệ An
|image=
|p1=No1
|p2=Vô Thường
|p3=Black
|p4=NA_Dung Nhi
|p5=Trẻ Con Hiếu Động
}}

Lưu ý với những top team như GameTV, Hà Nội, Nghệ An, Skyred, ... thì mình để chế độ tự động lấy logo nên image không phải nhập (Được khai báo trong Template:TeamImage/Tên Team) (Tên team là đầy đủ có dấu, tất cả viết thường, ví dụ Template:TeamImage/nghệ_an)

Nếu muốn nhập kiểu TeamCard (auto hide) xem hướng dẫn tại Template:TeamCard

Hoặc nếu muốn thể hiện vắn tắt danh sách các team hay game thủ tham gia, sử dụng cú pháp sau

Team mời
Skyredlogo std BiBi meomeo Gtv1 std CSDN Hồng Anh ThaiBinhlogo std Tom Vô Thường Hn std Linda Tutj
Team vượt qua vòng loại
Hn std Quýt  Gtv1 std Núi Ver ThaiBinhlogo std Gunny TBL Hn std HMN Vanlove
{| class=wikitable style="min-width:800px"
!colspan=4|Team mời
|-
|width=25%|{{TeamIconSmall/skyred}}&nbsp;[[BiBi]]&nbsp;[[meomeo]]
|width=25%|{{TeamIconSmall/gtv}}&nbsp;[[CSDN]]&nbsp;[[Hồng Anh]]
|width=25%|{{TeamIconSmall/tb}}&nbsp;[[Tom]]&nbsp;[[Vô Thường]]
|width=25%|{{TeamIconSmall/hn}}&nbsp;[[Linda]]&nbsp;[[Tutj]]
|-
!colspan=4|Team vượt qua vòng loại
|-
|{{TeamIconSmall/hn}}&nbsp;[[Quýt]]&nbsp;[[Tý]]
|{{TeamIconSmall/gtv}}&nbsp;[[Núi]]&nbsp;[[Ver]]
|{{TeamIconSmall/tb}}&nbsp;[[Gunny]]&nbsp;[[TBL]]
|{{TeamIconSmall/hn}}&nbsp;[[HMN]]&nbsp;[[Vanlove]]
|}

Vòng bảng, sơ loại

với những giải đấu lớn, thường vòng loại gồm nhiều bảng đấu, thì bạn nên tách riêng vòng loại và chỉ nhập kết quả vào trang chính cho dễ theo dõi

về cơ bản hình thức quần chiến cũng là vòng bảng, nên các giải tứ hùng, hay thi đấu quần chiến hoàn toàn có thể sử dụng format nhập này. Sử dụng Template:MatchMaps, Template:MatchListStartTemplate:MatchListEnd

Ví dụ một bảng xếp hạng và các trận của một bảng đấu

{{GroupTableStart| Thứ hạng |width=375px|show_p=true
|lrthread=http://aoevietnam.org/showthread.php?t=48894}} <!-- use |temp_p= when a team wins the first game in a match meaning it is known that a team will win at least 1 point, remove the value when the match ends -->
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall/gtv}}&nbsp;[[CSDN]]&nbsp;[[Hồng Anh]]    |win_m=7 |tie_m=0 |lose_m=0 |win_g=35 |lose_g=9 |place=1 |bg=up |temp_p=}}
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall/hn}}&nbsp;[[HMN]]&nbsp;[[Vanlove]]   |win_m=5 |tie_m=0 |lose_m=2 |win_g=29 |lose_g=16 |place=2 |bg=up |temp_p=}}
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall/skyred}}&nbsp;[[BiBi]]&nbsp;[[hehe]]    |win_m=5 |tie_m=0 |lose_m=2 |win_g=30 |lose_g=17 |place=3 |bg=up |temp_p=}}
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall/tb}}&nbsp;[[Gunny]]&nbsp;[[TBL]]    |win_m=4 |tie_m=0 |lose_m=3 |win_g=26 |lose_g=16 |place=4 |bg=staydown |temp_p=}}
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall}}&nbsp;[[Long Phi Bất Bại]]&nbsp;[[meomeo]] |win_m=3 |tie_m=0 |lose_m=4 |win_g=18 |lose_g=27 |place=5 |bg=staydown |temp_p=}}
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall/aoevn}}&nbsp;[[Quýt]]&nbsp;[[Jerry]]     |win_m=3 |tie_m=0 |lose_m=4 |win_g=18 |lose_g=28 |place=6 |bg=staydown |temp_p=}}
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall}}&nbsp;[[Linda]]&nbsp;[[Dinosaur]]   |win_m=1 |tie_m=0 |lose_m=6 |win_g=11 |lose_g=30 |place=7 |bg=staydown |temp_p=}}
{{GroupTableSlot| {{TeamIconSmall/tb}}&nbsp;[[Tom]]&nbsp;[[Vô Thường]]    |win_m=0 |tie_m=0 |lose_m=7 |win_g=11 |lose_g=35 |place=8 |bg=staydown |temp_p=}}
{{GroupTableEnd|}}


Thứ hạng lrthread
1. Gtv1 std CSDN Hồng Anh 7-0-0 35-921p
2. Hn std HMN Vanlove 5-0-2 29-1615p
3. Skyredlogo std BiBi hehe 5-0-2 30-1715p
4. ThaiBinhlogo std Gunny TBL 4-0-3 26-1612p
5. Aoelogo std Long Phi Bất Bại meomeo 3-0-4 18-279p
6. Aoevn std Quýt Jerry 3-0-4 18-289p
7. Aoelogo std Linda Dinosaur 1-0-6 11-303p
8. ThaiBinhlogo std Tom Vô Thường 0-0-7 11-350p
{{MatchListStart|title=Vòng 1|width=325px|hide=<noinclude>false</noinclude><includeonly>true</includeonly>}}
{{MatchMaps
|date=02/11/2014 - 13:00 {{Abbr/SGT}}
|finished=true
|player1=[[CSDN]]&nbsp;[[Hồng Anh|HA]]&nbsp;{{TeamIconSmall/gtv}}
|player2={{TeamIconSmall/aoevn}}&nbsp;[[Quýt]]&nbsp;[[Jerry]]
|winner= 1|1score=5 |2score=2
|width=325
}}
{{MatchMaps
|player1=[[Long Phi Bất Bại|LPBB]]&nbsp;[[meomeo]]&nbsp;{{TeamIconSmall}}
|player2={{TeamIconSmall/hn}}&nbsp;[[HMN]]&nbsp;[[Vanlove]]
|winner= 1|1score=5 |2score=3
|width=325
}}
{{MatchMaps
|player1=[[Tom]]&nbsp;[[Vô Thường|VT]]&nbsp;{{TeamIconSmall/tb}}
|player2={{TeamIconSmall/skyred}}&nbsp;[[BiBi]]&nbsp;[[hehe]]
|winner= 2|1score=2 |2score=5
|width=325
}}
{{MatchMaps
|player1=[[Gunny]]&nbsp;[[TBL]]&nbsp;{{TeamIconSmall/tb}}
|player2={{TeamIconSmall}}&nbsp;[[Linda]]&nbsp;[[Dinosaur|Dino]]
|winner= 1|1score=5 |2score=0
|width=325
}}
{{MatchListEnd}}
Vòng 1
02/11/2014 - 13:00 SGT
CSDN HA Gtv1 std 5 2 Aoevn std Quýt Jerry
LPBB meomeo Aoelogo std 5 3 Hn std HMN Vanlove
Tom VT ThaiBinhlogo std 2 5 Skyredlogo std BiBi hehe
Gunny TBL ThaiBinhlogo std 5 0 Aoelogo std Linda Dino

Ngoài ra với các giải tứ hùng hay quần chiến, sử dụng bảng đối đầu là 1 hình thức thể hiện trực quan và hiệu quả, sử dụng Template:DetailedCrossTable hoặc Template:CrossTable

Ví dụ:

Gunny-TBL2-5
9-11-2014
2-5
16-11-2014
5-0
23-11-2014
2-5
9-11-2014
5-1
16-11-2014
5-0
23-11-2014
5-0
2-11-2014
BiBi-hehe5-2
9-11-2014
4-5
9-11-2014
5-0
16-11-2014
1-5
16-11-2014
5-0
23-11-2014
5-2
2-11-2014
5-3
23-11-2014
CSDN-HA5-2
16-11-2014
5-4
9-11-2014
5-0
23-11-2014
5-1
23-11-2014
5-2
2-11-2014
5-0
16-11-2014
5-0
9-11-2014
Chip-meo0-5
23-11-2014
0-5
16-11-2014
0-5
23-11-2014
5-3
2-11-2014
3-5
9-11-2014
5-3
16-11-2014
5-1
9-11-2014
HMN-Van5-2
9-11-2014
5-1
16-11-2014
1-5
23-11-2014
3-5
2-11-2014
5-0
23-11-2014
5-3
9-11-2014
5-0
16-11-2014
Quýt-Jerry1-5
16-11-2014
0-5
23-11-2014
2-5
2-11-2014
5-3
9-11-2014
0-5
23-11-2014
5-3
9-11-2014
5-2
16-11-2014
Tom-VT0-5
23-11-2014
2-5
2-11-2014
0-5
16-11-2014
3-5
16-11-2014
3-5
9-11-2014
3-5
9-11-2014
0-5
32-11-2014
Linda-Dino0-5
2-11-2014
3-5
23-11-2014
0-5
9-11-2014
1-5
9-11-2014
0-5
16-11-2014
2-5
16-11-2014
5-0
32-11-2014
Gunny-TBLBiBi-heheCSDN-HAChip-meoHMN-VanQuýt-JerryTom-VTLinda-Dino

Vòng loại trực tiếp

Khi sử dụng trong trang chính, bạn không cần phải nhập lại, mà chỉ cần chèn dòng sau tại vị trí muốn thể hiện vòng playoff

===Playoffs===

{{/Playoff}}

Như vậy khi bạn update, thì trang chính sẽ lấy thông tin của trang playoff.

Nếu chỉ thi đấu từ tứ kết thì không cần thiết phải lập một trang playoff riêng mà nhập trực tiếp trong trang chính của giải đấu cũng được

Bạn nhập theo cú pháp

Thể thức SE (loại trực tiếp)

Ví dụ vòng playoff giải Miền Bắc lần 8: Miền_Bắc/2015/Playoff

Thể thức DE (double elimination)

Ví dụ vòng playoff giải solo CK tổng Thách thức top 1 mùa 2

Lưu ý các bản mẫu (template) áp dụng cho cả giải 44, solo và 22, tuy nhiên khai báo có đôi chút khác biệt

 • Với giải 44, bạn đơn giản nhập tên team viết tắt, ví dụ
|R1D1team=na |R1D1score=1 |R1D1win=
|R1D2team=vp |R1D2score=3 |R1D2win=1
 • Với giải solo, bạn nhập IconSmall của team và tên game thủ, ví dụ:
|R1D1literal={{TeamIconSmall/gtv}}&nbsp;[[CSDN]]|R1D1score=4 |R1D1win=1
|R1D2literal={{TeamIconSmall/gtv}}&nbsp;[[Chip Boy]]|R1D2score=3 |R1D2win=
 • Với giải 22, bạn nhập file ảnh của team và tên 2 game thủ, lưu lý tên game thủ nào quá dài thì viết tắt [[Hoàng Mai Nhi|HMN]]

Ví dụ:

|R1D1literal={{TeamIconSmall/gtv}}&nbsp;[[CSDN]]&nbsp;[[Hồng Anh]]|R1D1score=4 |R1D1win=1
|R1D2literal={{TeamIconSmall/skyred}}&nbsp;][[meomeo]]&nbsp;[[BiBi]]|R1D2score=3 |R1D2win=

Chi tiết trận đấu

Chú ý khi muốn thêm thông tin chi tiết của từng trận đấu, bạn sử dụng cú pháp theo hướng dẫn Template:BracketMatchSummary/doc

Ví dụ mã nguồn chi tiết 1 trận 4vs4 trong Miền Bắc/2015/Playoff

|R1G1details={{BracketMatchSummary 
|date=20/5/2015 - 10:50 {{Abbr/SGT}}
|finished=true
|stream=
|lrthread=
|review=
|vodgame1=http://gametv.vn/video/mien-bac-2015-tu-ket-nghe-an-vs-vinh-phuc/
|vodgame2=http://gametv.vn/video/mien-bac-2015-tu-ket-nghe-an-vs-vinh-phuc/?set=1&match=2
|vodgame3=http://gametv.vn/video/mien-bac-2015-tu-ket-nghe-an-vs-vinh-phuc/?set=1&match=3
|vodgame4=http://gametv.vn/video/mien-bac-2015-tu-ket-nghe-an-vs-vinh-phuc/?set=1&match=4
|match1={{Match
|team1side=radiant
|t1h1=car|t1h2=bab|t1h3=yam|t1h4=pal
|team2side=dire
|t2h1=sum|t2h2=car|t2h3=sum|t2h4=cho
|length=19m32s|win=2
}}
|match2={{Match
|team1side=radiant
|t1h1=ass|t1h2=sum|t1h3=cho|t1h4=cho
|team2side=dire
|t2h1=pal|t2h2=mac|t2h3=min|t2h4=gre
|length=23m40s|win=2
}}
|match3={{Match
|team1side=radiant
|t1h1=pal|t1h2=egy|t1h3=yam|t1h4=hit
|team2side=dire
|t2h1=pho|t2h2=pho|t2h3=mac|t2h4=ass
|length=38m17s|win=1
}}
|match4={{Match
|team1side=radiant
|t1h1=pho|t1h2=car|t1h3=ass|t1h4=sha
|team2side=dire
|t2h1=min|t2h2=pal|t2h3=ass|t2h4=pho
|length=20m15s|win=2
}}
}}

Ví dụ mã nguồn chi tiết 1 trận solo trong Cung_R_Shang/2015

|R1G1details={{BracketMatchSummary 
|date=13/9/2015 - 10:00{{Abbr/SGT}}
|finished=true
|stream=
|lrthread=
|review=
|vodgame1=http://gametv.vn/video/solo-shang-2015-vong-tu-ket-hoang-mai-nhi-vs-xi-mang/?set=1&match=1
|vodgame2=http://gametv.vn/video/solo-shang-2015-vong-tu-ket-hoang-mai-nhi-vs-xi-mang/?set=1&match=2
|vodgame3=http://gametv.vn/video/solo-shang-2015-vong-tu-ket-hoang-mai-nhi-vs-xi-mang/?set=1&match=3
|vodgame4=http://gametv.vn/video/solo-shang-2015-vong-tu-ket-hoang-mai-nhi-vs-xi-mang/?set=1&match=4
|match1={{Match
|team1side=radiant
|t1h4=sha
|team2side=dire
|t2h1=sha
|length=24m41s|win=1
}}
|match2={{Match
|team1side=radiant
|t1h4=sha
|team2side=dire
|t2h1=sha
|length=25m23s|win=1
}}
|match3={{Match
|team1side=radiant
|t1h4=sha
|team2side=dire
|t2h1=sha
|length=39m14s|win=1
}}
|match4={{Match
|team1side=radiant
|t1h4=sha
|team2side=dire
|t2h1=sha
|length=31m37s|win=1
}}
}}

Các kênh stream

Bạn nhập theo cú pháp:

== Tường thuật ==
*{{flag/vn}}&nbsp;[http://www.gametv.vn GameTV]
*{{flag/vn}}&nbsp;[http://vectv.net/ VEC]
*{{flag/vn}}&nbsp;[http://bibiclub.net/ BiBi Club]
*{{flag/vn}}&nbsp;[http://playonline.win/ PlayOnline.win]

Trích dẫn nguồn

Bạn nhớ trích dẫn các topic thông báo, topic tường thuật trực tiếp, topic tổng kết giải

Ví dụ:

== Nguồn ==
*[http://aoevietnam.org/showthread.php?t=49986 Danh sách đăng ký]
*[http://aoevietnam.org/showthread.php?t=50125 Topic TTTT]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.