FANDOM


[e][h]Thanh Hóa
Thanhhoa logo
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2010
AOE 36

Thanh Hóa là team tập hợp các game thủ có quê tại Thanh Hóa, học tập sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Hình thành

Thành Viên

Quá trình phát triển

Thành tích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.