FANDOM[e][h]Thiên Long 天龙
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1.Thiên Long Tiểu Hùng 天龙小熊

hạng 8 Toàn diện mọi thể loại. Lạc đà trong top 5

2.Thiên Long Tiểu Kiệt 天龙小杰

sở trường tiễn mã

3.Thiên Long Phi Tuyết 天龙飞雪

4. Thiên Long Bất Liễu Tình 天龙不了情 - Ưng Chi Mộng Hoàn Mỹ 鹰之梦★完美

Không hiểu sao ko có tên trong top 20 sở trường tiễn mã

Vô địch Long Chiến Minh cúp lần 2. Á Quân Long Chiến Minh cúp lần 1

5. Thiên Long Minh Nhật 天龙明日

hạng 18 toàn diện

6. Thiên Long Minh Nguyệt 天龙明月 - Ưng Chi Mộng Vô Hạ 鹰之梦★无暇 - Thái Minh Thiểm Lam Thâm Lam 菜盟_浅蓝深蓝

Sở trường tiễn mã và random

7. Thiên Long Bân Bân 天龙彬彬

8. Thiên Long Tướng Quân 天龙将军 - Tứ Hải Minh Vô Tâm Ái 四海盟无心爱

9. Thiên Long Cuồng Hải 天龙狂海

10. Thiên Long Vương Tử 天龙 王子

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.