FANDOM[e][h]Thiên Long 天龙
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1.Thiên Long Tiểu Hùng 天龙小熊

hạng 8 Toàn diện mọi thể loại. Lạc đà trong top 5

2.Thiên Long Tiểu Kiệt 天龙小杰

sở trường tiễn mã

3.Thiên Long Phi Tuyết 天龙飞雪

4. Thiên Long Bất Liễu Tình 天龙不了情 - Ưng Chi Mộng Hoàn Mỹ 鹰之梦★完美

Không hiểu sao ko có tên trong top 20 sở trường tiễn mã

Vô địch Long Chiến Minh cúp lần 2. Á Quân Long Chiến Minh cúp lần 1

5. Thiên Long Minh Nhật 天龙明日

hạng 18 toàn diện

6. Thiên Long Minh Nguyệt 天龙明月 - Ưng Chi Mộng Vô Hạ 鹰之梦★无暇 - Thái Minh Thiểm Lam Thâm Lam 菜盟_浅蓝深蓝

Sở trường tiễn mã và random

7. Thiên Long Bân Bân 天龙彬彬

8. Thiên Long Tướng Quân 天龙将军 - Tứ Hải Minh Vô Tâm Ái 四海盟无心爱

9. Thiên Long Cuồng Hải 天龙狂海

10. Thiên Long Vương Tử 天龙 王子

Quá trình phát triển

Thành tích