FANDOM[e][h]Toàn Quốc lần 1
2018 Toan Quoc 1
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
Playoffs
Prize pool:
133,000,000 VND ~ 200,000,000 PGold
Ngày bắt đầu:
2018-01-05
Ngày kết thúc:
2018-01-07
Những người chiến thắng
Silver Bibi std BiBi
Bronze Gtv1 std CSDN
Players
Số lượng game thủ:
5

Giải AOE Toàn Quốc lần 1 (2018) - Showmatch Solo Random diễn ra theo thể thức quần chiến 5 game thủ đại diện cho 5 clan lớn nhất.

Thời gian & địa điểm thi đấu

  • Thời gian : sáng ngày 05/01/2018
  • Địa điểm : GameHome Center - số 109 Trường Chinh, Hà Nội.

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫4,000,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Silver 2nd ₫2,000,000 Bibi std BiBi
Bronze 3rd - Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thể thức

  • 5 đại diện của 5 clan Hà Nội, GameTV, Skyred, Thái Bình, BiBi Club thi đấu vòng tròn 1 lượt (chạm 3) tính điểm.
  • Nếu bằng điểm xét hiệu số, sau đó xét đối đầu.

Tham dự

Đại diện 5 clan
Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng Skyredlogo std hehe ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std Cam Quýt Bibi std BiBi

Kết quả

Thứ hạng
1. ThaiBinhlogo std Hồng Anh 3-0-1 11-69p
2. Bibi std BiBi 3-0-1 9-69p
3. Gtv1 std CSDN 2-0-2 8-76p
4. Hn std Cam Quýt 1-0-3 7-93p
5. Skyredlogo std hehe 1-0-3 3-103p


Vòng 1
05/01/2018 - 10:00 SGT
hehe Skyredlogo std 0 3 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Quýt Hn std 1 3 Bibi std BiBi
Vòng 2
05/01/2018 - 11:00 SGT
Quýt Hn std 2 3 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
CSDN Gtv1 std 1 3 Skyredlogo std hehe
Vòng 3
05/01/2018 - 12:00 SGT
BiBi Bibi std 3 2 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Quýt Hn std 1 3 Gtv1 std CSDN
Vòng 4
05/01/2018 - 13:00 SGT
CSDN Gtv1 std 3 0 Bibi std BiBi
hehe Skyredlogo std 0 3 Hn std Quýt
Vòng 5
05/01/2018 - 14:00 SGT
CSDN Gtv1 std 1 3 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
hehe Skyredlogo std 0 3 Bibi std BiBi

Tường thuật

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.