FANDOM


[e][h]ThaiBinhlogo std Vô Thường
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên:
Hoàng Phi Thường
Quốc gia:
Quê quán:
Những nick khác:
Hoàng Phi Thường
Vị trí trong team:
Chém
Sở trường:
Random
Links
InfoboxIcon Facebook

Game thủ tới từ Nghệ An với khả năng ép đời tốt và nhiều bài dị trong random

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích