FANDOM
Showmatch giải đấu AOE Việt Nam Open 2019

[e][h]AOE Việt Nam Open 2019
2019 vietnam open
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
SE playoffs
Prize pool:
450,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-09-25
Ngày kết thúc:
2019-09-29
Players
Số lượng game thủ:
TBD

Thời gian, địa điểm

  • Thời gian :
    • Sáng 09/11 : Thi đấu nội dung 2v2 Shang
    • Sáng 10/11 : Thi đấu nội dung 4vs4 Assyrian
  • Địa điểm : Trống Đồng Palace - 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Giải thưởng

2vs2 Shang
Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫TBD Vn std Việt Nam 1
Silver 2nd ₫TBD China std Trung Quốc 2
SF 3rd-4th ₫TBD Vn std Việt Nam 2
China std Trung Quốc 2
4vs4 Assyrian
Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫TBD Vn std Việt Nam 1
Silver 2nd ₫TBD China std Trung Quốc 2
SF 3rd-4th ₫TBD Vn std Việt Nam 2
China std Trung Quốc 2Thành phần tham dự

Vn std Game thủ Việt Nam (8) China std Game thủ Trung Quốc (8)
Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng Bibi std BiBi 6699 std Shenlong Lamaphuchung std Sơ Luyến
Gtv1 std U98 Hanam std Cam Quýt 6699 std Tiểu Thủy Ngư Lamaphuchung std Lôi Lão Hổ
Aoenghean std Chipboy Hanam std Hoàng Mai Nhi 6699 std Đổ Thánh Hanam std Tiễn Như Vũ
ThaiBinhlogo std Truy Mệnh Bibi std Tiểu Màn Thầu 6699 std Chiến Tướng Lamaphuchung std Tiểu Tiểu Hiệp

Nội dung thi đấu & đội hình

Team Đội hình
Nội dung 2vs2 Shang
Vn std Việt Nam 1 Vn std CSĐN + U98
Vn std Việt Nam 2 Vn std Cam Quýt + BiBi
China std Trung Quốc 1 China std Shenlong + Tiểu Thủy Ngư
China std Trung Quốc 2 China std Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ
Nội dung 4vs4 Assy
Vn std Việt Nam 1 Vn std CSĐN + U98 + Chipboy + Truy Mệnh
Vn std Việt Nam 2 Vn std BiBi + Tiểu Màn Thầu + Cam Quýt + HMN
China std Trung Quốc 1 China std Shenlong + Tiểu Thủy Ngư + Chiến Tướng + Đổ Thánh
China std Trung Quốc 2 China std Sơ Luyến + Tiễn Như Vũ + Lôi Lão Hổ + Tiểu Tiểu Hiệp

Kết quả thi đấu

2vs2 Shang === 4vs4 Assyrian

Tường thuật

  • Các trận đấu của giải được tường thuật trực tiếp trên nền tảng Facebook Gaming
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.