FANDOM


Xây dựng là team đi đầu trong phong trào đời ba không thành
[e][h]Xây dựng
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2005
Giải thể:
2009

Hình thành

Xây dựng hình thành với nòng cốt là các sinh viên của trường Đại học Xây Dựng.

Thành Viên

Quá trình phát triển

Thành tích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.